Σαν σήμερα 7.1.1971 εφ. Ροδιακή "Ιστορικαί χρονολογίαι δια τους Δωδεκανησίους"

Σαν σήμερα 7.1.1971 εφ. Ροδιακή "Ιστορικαί χρονολογίαι δια τους Δωδεκανησίους"