Σαν σήμερα, 7.1.1971, εφ. Ροδιακή: "Ιστορικαί χρονολογίαι δια τους Δωδεκανησίους"

Σαν σήμερα, 7.1.1971, εφ. Ροδιακή: "Ιστορικαί χρονολογίαι δια τους Δωδεκανησίους"