Σαν σήμερα, 7.12.52, εφ. Πρόοδος "Απεκλείσθησαν εις Ρόδον ελλείψει μέσου ο Σεβασμιότατος κ. Απόστολος και πολλοί κάτοικοι της Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 7.12.52, εφ. Πρόοδος "Απεκλείσθησαν εις Ρόδον ελλείψει μέσου ο Σεβασμιότατος κ. Απόστολος και πολλοί κάτοικοι της Καρπάθου"