Σαν σήμερα, 7.9.1949, εφ. ΡΟΔΙΑΚΗ: άρθρο του δικ. Γ. Κακομανώλη

Σαν σήμερα, 7.9.1949, εφ. ΡΟΔΙΑΚΗ: άρθρο του δικ. Γ. Κακομανώλη

Ο δικηγόρος Γ. Κακομανώλης στο φύλο της ΡΟΔΙΑΚΗΣ 7 Σεπτέμβρη 1949 περιγράφει τα προβλήματα που δημιούργησε ο μεγάλος σεισμός του 1948 όμως το κράτος δεν φρόντισε να λυθούν. Κύριο ζήτημα η ανοικοδόμηση του νησιού αφού όπως αφήνει να εννοηθεί οι υποσχέσεις έμειναν στα λόγια.