Σαν σήμερα, 8.1.1957, εφ. Πρόοδος: "19χρονος Καρπάθιος ενήργησε δυο απαγωγάς... μέχρι στιγμής"

Σαν σήμερα, 8.1.1957,  εφ. Πρόοδος: "19χρονος Καρπάθιος ενήργησε δυο απαγωγάς... μέχρι στιγμής"