Σαν σήμερα 8.3.1968 εφ. Πρόοδος "Ήτο ακρωτηριασμένο το εκβρασθέν πτώμα στην παραλία Κάσου"

Σαν σήμερα 8.3.1968 εφ. Πρόοδος "Ήτο ακρωτηριασμένο το εκβρασθέν πτώμα στην παραλία Κάσου"