Σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 1968 εφ. Ροδιακή "Εξετάζεται προσθήκη και 2ας αγόνου γραμμής προς χάριν της Καρπάθου"