Σαν σήμερα, 9.1.1973, εφ. Ροδιακή: Η δραστηριότητα του Δήμου Καρπάθου 1972 (Ν. Νικολολαϊδης)

Σαν σήμερα, 9.1.1973, εφ. Ροδιακή: Η δραστηριότητα του Δήμου Καρπάθου 1972 (Ν. Νικολολαϊδης)