Σαν σήμερα, 9.1.2021, εφ. Ροδιακή: "Ευχαριστίες του ιατρού Γεωργίου Παπαδόπουλου προς τους Καρπάθιους"

Σαν σήμερα, 9.1.2021, εφ. Ροδιακή: "Ευχαριστίες του ιατρού Γεωργίου Παπαδόπουλου προς τους Καρπάθιους"