Σαν σήμερα 9.10.49 εφ. Πρόοδος "Ο σταθμός αυτοκινήτων των Πηγαδίων Καρπάθου"

Σαν σήμερα 9.10.49 εφ. Πρόοδος "Ο σταθμός αυτοκινήτων των Πηγαδίων Καρπάθου"