Σαν σήμερα, 9.10.49, εφ. Πρόοδος: "Ο σταθμός αυτοκινήτων των Πηγαδίων Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 9.10.49, εφ. Πρόοδος: "Ο σταθμός αυτοκινήτων των Πηγαδίων Καρπάθου"