Σαν σήμερα 9.3.1957 εφ. Ροδιακή "Πίστωση 1.500.000 δραχμές και άμεση δημοπράτηση του λιμενοβραχίονα Καρπάθου"

Σαν σήμερα 9.3.1957 εφ. Ροδιακή "Πίστωση 1.500.000 δραχμές και άμεση δημοπράτηση του λιμενοβραχίονα Καρπάθου"