Σαν σήμερα, 9.3.1957, εφ. Ροδιακή: "Πίστωση 1.500.000 δραχμές και άμεση δημοπράτηση του λιμενοβραχίονα Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 9.3.1957, εφ. Ροδιακή: "Πίστωση 1.500.000 δραχμές και άμεση δημοπράτηση του λιμενοβραχίονα Καρπάθου"