Σαν σήμερα, 9.4.1927, εφ. Δωδεκάνησος - Νεκρολογία: Ο Κασιώτης ιατρός Εμμανουήλ Ιωαννίδης

Σαν σήμερα, 9.4.1927, εφ. Δωδεκάνησος - Νεκρολογία: Ο Κασιώτης ιατρός Εμμανουήλ Ιωαννίδης