Σαν σήμερα 9.4.1927 εφ. Δωδεκάνησος - Νεκρολογία: Ο Κασιώτης ιατρός Εμμανουήλ Ιωαννίδης

Σαν σήμερα 9.4.1927 εφ. Δωδεκάνησος - Νεκρολογία: Ο Κασιώτης ιατρός Εμμανουήλ Ιωαννίδης