Σαν σήμερα, 9.4.1965, εφ. ΠΡΟΟΔΟΣ: "Κάρπαθος - Καθηγήτρια εργάζεται 3 χρόνια χωρίς να πληρώνεται

Σαν σήμερα, 9.4.1965, εφ. ΠΡΟΟΔΟΣ: "Κάρπαθος - Καθηγήτρια εργάζεται 3 χρόνια χωρίς να πληρώνεται