Σαν σήμερα, 9.7.1923, εφ. Ροδιακή: "Πρώτο βραβείο στο Βενετόκλειο ο Καρπάθιος Ιωάννης Οικονομίδης"

Σαν σήμερα, 9.7.1923, εφ. Ροδιακή: "Πρώτο βραβείο στο Βενετόκλειο ο Καρπάθιος Ιωάννης Οικονομίδης"