Σαν σήμερα, 22.11.1949, εφ, Πρόοδος: Ο Ν. Γ. Τσαμπανάκης γράφει για το Επαναστατικό Κίνημα της Καρπάθου 5ης Οκτωβρίου 1944"

Σαν σήμερα, 22.11.1949, εφ, Πρόοδος: Ο Ν. Γ. Τσαμπανάκης γράφει για το Επαναστατικό Κίνημα της Καρπάθου 5ης Οκτωβρίου 1944"