Σαν σήμερα εφ. Πρόοδος 14.1.1950 "Οργάνωση Διαλέξεων του Συλλόγου των Εν Αθήναις Κασίων"

Σαν σήμερα εφ. Πρόοδος 14.1.1950 "Οργάνωση Διαλέξεων του Συλλόγου των Εν Αθήναις Κασίων"