Σαν σήμερα, εφ. Πρόοδος, 14.1.1950: "Οργάνωση Διαλέξεων του Συλλόγου των Εν Αθήναις Κασίων"

Σαν σήμερα, εφ. Πρόοδος, 14.1.1950: "Οργάνωση Διαλέξεων του Συλλόγου των Εν Αθήναις Κασίων"