Σαν σήμερα 23.10.1954, εφ. Πρόοδος: Η Όλυμπος της Καρπάθου του Κ. Διακομανώλη

Σαν σήμερα 23.10.1954, εφ. Πρόοδος: Η Όλυμπος της Καρπάθου του Κ. Διακομανώλη