Σαν σήμερα, 5.3.1971 εφ. Πρόοδος: Η συγκοινωνία της Καρπάθου εξακολουθεί να είναι παναθλία

Σαν σήμερα, 5.3.1971 εφ. Πρόοδος: Η συγκοινωνία της Καρπάθου εξακολουθεί να είναι παναθλία