Σαν σήμερα, 25.10.1958, εφ. Ροδιακή, γίνεται θεσμός ο Κινηματογράφος του χωριού!

Σαν σήμερα, 25.10.1958, εφ. Ροδιακή, γίνεται θεσμός ο Κινηματογράφος του χωριού!