Σαν σήμερα, 7.1.1972, εφ. Ροδιακή: Δραστηριότητα Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ το 1972 (Δήμαρχος Ν. Νικολαϊδης)

Σαν σήμερα, 7.1.1972, εφ. Ροδιακή: Δραστηριότητα Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ το 1972 (Δήμαρχος Ν. Νικολαϊδης)