Σαν σήμερα, 1.10.53, εφ. Πρόοδος: "Η Ευγνωμοσύνη των Καρπαθίων" του Ιωάννου Καραμπάτη

Σαν σήμερα, 1.10.53, εφ. Πρόοδος: "Η Ευγνωμοσύνη των Καρπαθίων" του Ιωάννου Καραμπάτη