Σαν σήμερα 15.8.72 εφ. Πρόοδος "Έληξαν οι εργασίες του παγκαρπαθιακού συνεδρίου εις Πηγάδια"