Σαν σήμερα, 28.1.1967, εφ. Πρόοδος: "Ο Εμμ. Πρωτοψάλτης στην έδρα Νεωτέρας ιστορίας στην Πάντειο"

Σαν σήμερα, 28.1.1967, εφ. Πρόοδος: "Ο Εμμ. Πρωτοψάλτης στην έδρα Νεωτέρας ιστορίας στην Πάντειο"