Σαν σήμερα, 6.5.1934, εφ. Δωδεκάνησος: "Η γιορτή των Καρπαθίων εις Διόνυσον"