Σαν σήμερα 7.9.55 εφ. Ροδιακή "Η κοινότητα Απερίου διαμαρτύρεται για τη μελετώμενη μεταφορά του Γυμνασίου"

Σαν σήμερα 7.9.55 εφ. Ροδιακή "Η κοινότητα Απερίου διαμαρτύρεται για τη μελετώμενη μεταφορά του Γυμνασίου"