Σαν σήμερα 8.1.1957 εφ. Πρόοδος: "19χρονος Καρπάθιος ενήργησε δυο απαγωγές...μέχρι στιγμής"

Σαν σήμερα 8.1.1957 εφ. Πρόοδος: "19χρονος Καρπάθιος ενήργησε δυο απαγωγές...μέχρι στιγμής"