Σαν σήμερα 24.8.71 εφ. Πρόοδος "Άρχισαν οι εργασίες του πρώτου πανολυμπιακού συνεδρίου"

Σαν σήμερα 24.8.71 εφ. Πρόοδος "Άρχισαν οι εργασίες του πρώτου πανολυμπιακού συνεδρίου"