Σαν σήμερα 3.6.1953 εφ. Πρόοδος "Ο Εορτασμός επι τη επετείω της ολοκαυτώσεως της νήσου Κάσου"

Σαν σήμερα 3.6.1953 εφ. Πρόοδος "Ο Εορτασμός επι τη επετείω της ολοκαυτώσεως της νήσου Κάσου"