Σαν σήμερα 6.11.1951, εφ. Πρόοδος. Τα Εγκαίνια της Κλινικής του Ι. Οικονομίδη

Σαν σήμερα 6.11.1951, εφ. Πρόοδος. Τα Εγκαίνια της Κλινικής του Ι. Οικονομίδη