Σαν σήμερα, 8.12.1954, εφ. Πρόοδος: "Η συζήτησις δια τα καρπαθιακά τραγούδια"

Σαν σήμερα, 8.12.1954, εφ. Πρόοδος: "Η συζήτησις δια τα καρπαθιακά τραγούδια"