Σαν σήμερα, 7.8.56, εφ. Ροδιακή: "Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Αλιέων Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 7.8.56, εφ. Ροδιακή: "Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Αλιέων Καρπάθου"