Σε λειτουργία ξανά η Παιδική Χαρά του Δήμου Καρπάθου

Σε λειτουργία ξανά η Παιδική Χαρά του Δήμου Καρπάθου
Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 17974/22.03.2021 (Β’ 1119) ΚΥΑ, αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, τέθηκαν εκ νέου σε λειτουργία οι παιδικές χαρές, εφόσον πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις καταλληλόλητας και ασφαλούς λειτουργίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η παραμονή σε παιδικές χαρές, οι επισκέψεις ομάδων έως τριών ατόμων, ή οικογενειών και με αναλογία ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. Στη περίπτωση της Δημοτικής παιδικής χαράς στη περιοχή ¨ΑΥΛΑ¨ του Δήμου Καρπάθου ο μέγιστος αριθμός ατόμων είναι: Σαράντα ένα (41)
Σημειώνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους.
Κάρπαθος 15 Απριλίου 2021
Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος