Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών Δήμου Καρπάθου

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών Δήμου Καρπάθου

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ανακοινώθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών Δήμου Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου αποτελούμενη από τους:

α) Εμμανουήλ Παραγυιό, Αντιδήμαρχο Καρπάθου ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Μιχαήλ Διακολιό, Δημοτικό Σύμβουλο Καρπάθου, εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου.

β) Πηγή – Χαραλαμπία Παπαγιάννη, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Ευαγγελία Κακά, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, επίσης υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.

γ) Καλλιόπη Φουντουλάκη, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Δημήτρη Τσιρώνη, ΠΕ Χημικό Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου επίσης.

Η παρούσα επιτροπή έχει διετή θητεία και έργο της είναι τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 της υπ’αριθ. 28492/2009 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις υπ’ αριθ. 27934/11.07.2014 και 24245/28.03.2019 αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών.

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ

9.11.2022

Καρπαθιακά Νέα