Συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καρπάθου. Αυτή είναι η πενταμελής επιτροπή

Συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καρπάθου. Αυτή είναι η πενταμελής επιτροπή

Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», αρμοδιότητας 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και ορίστηκαν τα μέλη αυτού, ως ακολούθως:

1. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη, πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, Προσωρινός Διοικητής στο Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», αρμοδιότητας 2ης ΥΠε. Πειραιώς και Αιγαίου ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πολυχρόνη, Χειρουργός- Οδοντίατρος ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την ΝΤΑΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη, Ελεύθερη Επαγγελματία

3. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ιωάννη, εκπαιδευτικός ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την ΦΕΛΛΟΥΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ του Μιχαήλ, Ιδιωτική Υπάλληλο

4. ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπυρίδωνος, Επιμελητής Β’ Ορθοπεδικής ως μοναδικός εκπρόσωπος των ιατρών, δυνάμει της με αρ. 252/2-9-2022 Σχετικής Πράξης Διοικητή

5. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Εμμανουήλ, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής με βαθμό Δ ́ ως τακτικό μέλος- εκπρόσωπος των εργαζομένων- πλην ιατρών με αναπληρώτριά της την ΝΤΡΕΛΙΑ ΟΛΓΑ του Κωνσταντίνου, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών, με βαθμό Α’.

Β. Ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

Γ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής εκτός της περίπτωσης (Α1- Προσωρινός Διοικητής) του οποίου η θητεία συναρτάται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας προεπιλογής Διοικητή στο ΓΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», ως ορίζουν οι διατάξεις του άρ. 20 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ. 197/τ.Α’/2020) , όπως ισχύει.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

6.10.2022

Καρπαθιακά Νέα