Μοναδικά στιγμιότυπα από τα θυρανοίξια στο εξωκλήσι της Κυρά Παναγιάς στα Πηγάδια Καρπάθου (pics)

φωτογραφίες: Σουζάνα Πανάρετου – Γεώργιος Στούπκας, (23 Αύγουστος 2022)