Έπαρχος Καρπάθου-Η.Ν. Κάσου: Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την εξέταση της ανάρτησης των δασικών χαρτών Καρπάθου- Η.Ν.Κάσου.

Έπαρχος Καρπάθου-Η.Ν. Κάσου: Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την εξέταση της ανάρτησης των δασικών χαρτών Καρπάθου- Η.Ν.Κάσου.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι με την από 5962/05-02-2021(ΑΔΑ 6Φ49ΟΡ1Ι-ΘΚ0) ανάρτηση των δασικών χαρτών από τη Δ/νση Δασών Δωδ/σου για το σύνολο των περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσεως Δασών Δωδεκανήσου στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε., η περιουσία που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι ιστορικά ανήκει στους κατοίκους της Καρπάθου και της Η.Ν.Κάσου αμφισβητείται.

Προκειμένου η Επαρχία μας να είναι έτοιμη να καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις νομοθετικών παρεμβάσεων,- για τις ελλείψεις, τις αδικίες, τις επιστημονικές ανακολουθίες, την αμφισβήτηση παλαιοτέρων αποφάσεων που παρουσιάζει η ανάρτηση των δασικών χαρτών -θεωρώ επιβεβλημένο τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής.
Προτείνω στην επιτροπή αυτή να συμμετέχουν :
Εκπρόσωπος του Δήμου Καρπάθου
Εκπρόσωπος της Ηρωϊκής Νήσου Κάσου
Εκπρόσωπος μόνιμης επιτροπής Καρπάθου του ΤΕΕ Δωδεκανήσου
Εκπρόσωπος νομικών Καρπάθου
Επισημαίνω ότι η παραπάνω επιτροπή θα εξετάσει τις ιδιαιτερότητες της Καρπάθου και της Η.Ν.Κάσου και θα γνωμοδοτήσει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα προτείνοντας λύσεις προς το όφελος των τοπικών μας κοινωνιών.
Η όσο το δυνατόν γρηγορότερη συγκρότησή της θα οδηγήσει στην άμεση εξέταση του θέματος των δασικών χαρτών ώστε να υποβάλλει συνολική πρόταση αντιμετώπισής του.
Η δύναμη των προτάσεων για νομοθετικές παρεμβάσεις είναι η συλλογική και όχι η αποσπασματική διατύπωσή τους.
Οι καιροί απαιτούν εγρήγορση. Με τη συνδρομή όλων θα διεκδικήσουμε τη νομοθετική επίλυση του θέματος.
Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες.
Με εκτίμηση,
Καλλιόπη Νικολαΐδου
Έπαρχος Καρπάθου- Ηρωικής Νήσου Κάσου