Συγκροτήθηκε το Νέο Δ.Σ. του ΚΟΠΑΠ. Πρόεδρος ο Δήμαρχος Καρπάθου Ιωάννης Νισύριος

Συγκροτήθηκε το Νέο Δ.Σ. του ΚΟΠΑΠ. Πρόεδρος ο Δήμαρχος Καρπάθου Ιωάννης Νισύριος

Στις αρχές Μαΐου 2022 έληξε η πρώτη θητεία του διοικητικού συμβουλίου της τετραετίας 2019-2023 του ΚΟΠΑΠ έτσι στο δημοτικό συμβούλιο 31/5 με την απόφαση 72 ορίστηκε νέο διοικητική συμβούλιο του οποίου η θητεία θα ακολουθήσει την θητεία της Δημοτικής Αρχής .

Ο Καρπαθιακός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π) του Δήμου Καρπάθου δεν απασχολεί περισσότερους των δέκα υπαλλήλων οπότε και δεν προτάθηκε εκπρόσωπος του.

Για την συγκρότηση λοιπόν του διοικητικού συμβουλίου ΚΟΠΑΠ για το δεύτερο ήμισυ της θητείας προτάθηκε από τον εισηγητή του θέματος Αντιδήμαρχο, κ. Γεώργιο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να εγκρίνει την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού  Αθλητισμού και Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.), ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

 1. 1)  Νισύριος Ιωάννης
 2. 2)  Παραγυιός Εμμανουήλ
 3. 3)  Νταής Νικόλαος
 4. 4)  Κωνσταντινίδης Δημήτριος
 5. 5)  Γεραπετρίτης Μιχαήλ
 6. 6)  Πακάκη Βικτωρία
 7. 7)  Μελλάς Εμμανουήλ
 8. 8)  Βασιλαράκης Εμμανουήλ
 9. 9)  Δημάρχου Θεοχαρούλα

10)Κωνσταντινίδη Νίκη 11)Κωνσταντάρος Κωνσταντίνος 12) Τσακίρογλου Δημήτριος
13) Λυριστάκης Φραγκίσκος

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. 1)  Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
 2. 2)  Δήμαρχος Γεώργιος
 3. 3)  Πρωτόπαπας Μηνάς
 4. 4)  Διακολιός Μιχαήλ
 5. 5)  Μουστακάκη Άννα
 6. 6)  Ρεϊσης Μιχαήλ
 7. 7)  Φελλουζή Ευαγγελία
 8. 8)  Σταυριανός Σταύρος
 9. 9)  Παπαγεωργίου Μηνάς
 10. 10)  ΛυριστήΕυδοξία
 11. 11)  Παραγυιός Νικόλαος
 12. 12)  Διακόπουλος Ευάγγελος

Πρόεδρος του νομικού προσώπου ο Νισύριος Ιωάννης.

Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντάρος Κωνσταντίνος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανωλάκης Μιχαήλ

Τα Μέλη:

1. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα

2. Δήμαρχος Γεώργιος

3. Φελλουζή Ευαγγελία

4. Ρεϊσης Μιχαήλ
5. Βασιλαράκης Εμμανουήλ

6. Πρωτόπαπας Μηνάς
7. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

8. Μανωλάκης Θεοδόσιος

9. Ανδρέου Νικόλαος

10.Νταής Νικόλαος

11.Παραγυιός Εμμανουήλ