Συγχαρητήρια του Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου στην κ. Φωτεινή Κ. Παζαρτζή

Συγχαρητήρια του Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου στην κ. Φωτεινή Κ. Παζαρτζή