Σύγχρονα συστήματα κάδων στο Δήμο Καρπάθου

Σύγχρονα συστήματα κάδων στο Δήμο Καρπάθου

Την προμήθεια  οικολογικών βυθιζόμενων  συστημάτων  για τη μείωση  του κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων προχωρά ο Δήμος Καρπάθου, έχοντας ανακοινώσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Με την ολοκλήρωση της όλης προβλεπόμενης διαδικασίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου θα παραλάβει προς χρήση των δημοτών, δύο (2) σύγχρονα βυθιζόμενα συστήματα για τη  μείωση του κόστους αποκομιδής απορριμμάτων, καθώς επίσης και δεκατέσσερις(14) υπόγειους  κάδους χωρητικότητας 500lt.

Οι κάδοι  αυτοί θα διαθέτουν ιδιαίτερες τεχνικές δυνατότητες  και θα δώσουν στο Δήμο Καρπάθου  τη δυνατότητα  να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός  στη συγκομιδή απορριμμάτων  και στη μείωση των λειτουργικών δαπανών της αρμόδιας Υπηρεσίας. Με το παραπάνω σύστημα απλά και διακριτικά εξαφανίζονται οι υπάρχοντες κάδοι κάτω από το έδαφος και πολλαπλασιάζεται η χωρητικότητά τους με τη λειτουργία της διαβαθμισμένης συμπίεσης.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου  και ίδιοι πόροι του Δήμου . Η εκτιμώμενη  αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 167.000,00 χωρίς ΦΠΑ και η καταληκτική  ημερομηνία υποβολής είναι η 16η Αυγούστου 2023 (μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr)

Κάρπαθος   06   Ιουλίου  2023

Ο   Δήμαρχος   Καρπάθου

Ιωάννης   Θεμ.   Νισύριος

φωτογραφία αρχείου

 Καρπαθιακά Νέα