Ένα αγριολούλουδο της Καρπάθου στον Καθορισμό Εθνικών στόχων διατήρησης ειδών του Υπ. Περιβάλλοντος

Ένα αγριολούλουδο της Καρπάθου στον Καθορισμό Εθνικών στόχων διατήρησης ειδών του Υπ. Περιβάλλοντος

Δημοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου 2021 η απόφαση για τον “Καθορισμός εθνικών στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων και ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος” (ΦΕΚ1375Β/2021) και συμπεριλαμβάνει μια Καρπαθιά! Πρόκειται για το γνωστό φυτό SIlene holtzmanii! Άλλωστε το Ενδημικό φυτό της Καρπάθου ονομάζεται carpathae.

Μονοετές χνοώδες φυτό, ύψους μέχρι 15 εκ., με πολλούς βλαστούς που εκφύονται από ρόδακα. Κατώτατα φύλλα σπαθοειδή, σαρκώδη και φύλλα βλαστού παρόμοια αλλά μικρότερα. Η Σιληνή (Silene),  είναι γένος δικοτυλήδονων φυτών της οικογένειας των καρυοφυλλιδών. Περιλαμβάνει περίπου 700 είδη, τα οποία συναντώνται στο βόρειο ημισφαίριο και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στις μεσογειακές περιοχές.

Αυτό το αγριολούλουδο συλλέχθηκε για πρώτη φορά στα Πηγάδια το 1883 και η παρουσία του επιβεβαιώθηκε το 2003.

Στην Κάρπαθο έχει επίσης βρεθεί στους όρμους Ποτάλι και Άδεια στο νότιο τμήμα στον όρμο Ακρωτηρίου καθώς και σε μια θέση στο βόρειο τμήμα του νησιού. Επίσης έχει εντοπιστεί στην Κάσο και στο νησάκι Αρμάθια το 2000.

Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου παρακολουθεί στενά τη Σιληνή του Χόλτσμαν και γνωρίζει τις περιοχές που αναπτύσσεται πάνω στο νησί. Το φυτό περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών, αποτελεί είδος προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και προστατεύεται από τη Σύμβαση της Βέρνης και το Πρ Διάταγμα 67/81.

Ας μη ξεχνάμε ότι το μικρό νησάκι στην είσοδο του λιμανιού των Πηγαδίων, το Γααρόνησο, ανέκαθεν ήταν το σπίτι της Σιληνής!

Στην Κάρπαθο έχουν καταγραφεί 923 είδη φυτών από τα οποία 66 είναι ενδημικά της Ελλάδας, 28 είναι ενδημικά της Κρήτης, 11 είναι ενδημικά του συμπλέγματος Κάσου – Καρπάθου και 9 είναι ενδημικά της Καρπάθου – Σαρίας.