Συλλεκτικό 5ευρω με θέμα τα "200 χρόνια από την καταστροφή της ΚΑΣΟΥ"!

Συλλεκτικό 5ευρω με θέμα τα "200 χρόνια από την καταστροφή της ΚΑΣΟΥ"!

Τα συλλεκτικά νομίσματα ευρώ εκδίδονται επισήμως από τα κράτη-μέλη, αλλά δεν προορίζονται για κυκλοφορία. Έχουν ονομαστική αξία, η οποία είναι πάντοτε διαφορετική από εκείνη των κυκλοφορούντων κερμάτων, όπως επίσης και η παράσταση που απεικονίζεται σε αυτά.

4.2.2024

Καρπαθιακά Νέα