Συλλυπητήρια για τον θάνατο του ιατρού-ιεροψάλτου Γεώργιου Χατζηαντωνίου από το Εκκλησ. Συμβούλιο Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Όθους

Συλλυπητήρια για τον θάνατο του ιατρού-ιεροψάλτου Γεώργιου Χατζηαντωνίου από το Εκκλησ. Συμβούλιο  Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Όθους