Σπάνιο ντοκουμέντο από το αρχείο Ιωάννου Βασιλάκη! Συλλογή Δημοτικών Ασμάτων, Ανωνύμου, Κωνσταντινούπολη 1891

Σπάνιο ντοκουμέντο από το αρχείο Ιωάννου Βασιλάκη! Συλλογή Δημοτικών Ασμάτων, Ανωνύμου, Κωνσταντινούπολη 1891

Στο σπουδαιότερο παράρτημα του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως που αφορά στη Λαογραφία μας, σε έκδοση του 1891, ανώνυμος συλλέκτης αναφέρει τα Δημώδη άσματα της Καρπάθου και στη συνέχεια ο  Εμμανουήλ Μανωλακάκης παραθέτει γλωσσική ύλη της Καρπάθου!

Από το αρχείο του ακούραστου Καρπάθιου συλλέκτη Ιωάννη Βασιλάκη για τα Καρπαθιακά Νέα!

11.11.2022

Καρπαθιακά Νέα