Τα κάλαντα από τον Σύλλογο Γυναικών Σπόων "Η Πρόοδος"