Τα σημεία πιθανής μόλυνσης στην Κάρπαθο ελέγχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Τα σημεία πιθανής μόλυνσης στην Κάρπαθο ελέγχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποτελούμενο από τον κ. Γεώργιο Κούρτη, προϊστάμενο του τμήματος και τον κ. Κωνσταντίνο Ψωμά, βρίσκονται σήμερα στην Κάρπαθο και από το πρωί επισκέπτονται και επιθεωρούν τα σημεία στα οποία έχουν αναφερθεί καταγγελίες, τόσο από την κοινότητα Πηγαδίων, όσο και από το Λιμεναρχείο, οι οποίες αφορούν το θέμα των λυμάτων και την πιθανή μόλυνση του περιβάλλοντος στο νησί. Πιο συγκεκριμένα το κλιμάκιο επισκέφθηκε τον Άγιο Πέτρο, το καρνάγιο, την γλίστρα, το λιμάνι, ακόμη και το 1ο κύτταρο “ΧΥΤΑ”.

Το κλιμάκιο συνοδεύει δύναμη της Αστυνομίας και του Λιμενικού της Καρπάθου.

Να υπενθυμίσουμε ότι για το θέμα λειτουργίας του βιολογικού υπάρχει καταγγελία, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία της Ρόδου, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και στα αρμόδια γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Φεβρουάριο 2022. Την καταγγελία υπογράφει ο κ. Χατζηκουτσός, εκ μέρους της τοπικής κοινότητας Πηγαδίων.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες των Καρπαθιακών Νέων, το Λιμενικό Σώμα ήδη έχει παραδώσει τέσσερις εκθέσεις που αφορούν το θέμα των λυμάτων (2 για το καρνάγιο, μια για το λιμάνι και μια για τη θέση του Αγίου Πέτρου) και έχει προχωρήσει σε δειγματοληψίες.

Από πλευράς του ο Δήμος Καρπάθου, σύμφωνα με το Πρακτικό 30/04-11-2022 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, αποφάσισε  ομόφωνα την άσκηση προσφυγής κατά της με αρ. 1/2022 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου.

(Στην φωτογραφία ΧΥΤΑ Καρπάθου)

16.11.2022

Καρπαθιακά Νέα