Θα επισκευαστεί το ιστορικό κτήριο του Λιμεναρχείου Καρπάθου-Υπογράφτηκε η σύμβαση από Δήμο-Υπ.Ναυτιλίας- Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Θα επισκευαστεί το ιστορικό κτήριο του Λιμεναρχείου Καρπάθου-Υπογράφτηκε η σύμβαση από Δήμο-Υπ.Ναυτιλίας- Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Την Τρίτη, 22.11.2022, στην Αθήνα οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

  1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Δραπετσώνα, Ακτή Βασιλειάδη, πύλες Ε1-Ε2 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη.
  2. Ο Δήμος Καρπάθου, που εδρεύει στη νήσο Κάρπαθο και εκπροσωπείται κατά τον νόμο από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Νισύριο.
  3. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), υπέγραψαν σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση Μελέτης Στατικής επάρκειας του Λιμεναρχείου της Καρπάθου.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι κύριος κατά χρήση του κτιρίου στέγασης Λ/Χ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

Το εν λόγω κτίριο βρίσκεται κοντά στον λιμένα της Καρπάθου και είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα µε το ΦΕΚ 7708/2002. Για την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών στέγασης, µε σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του κτιρίου και κατ’ επέκταση τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους συναλλασσόμενους, κρίθηκε επιτακτική η συντήρηση – επισκευή – ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Λιμενικής Αρχής Καρπάθου.

Επειδή το κτίριο παρουσιάζει εμφανείς φθορές, κρίθηκε απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειάς του. Λόγω τεχνικών δυσκολιών από πλευράς του κυρίου του έργου ζητήθηκε η συνδρομή του Δήμου Καρπάθου για την εκπόνηση της μελέτης στατικής επάρκειας. Όπου ακολούθως αναφέρεται «Έργο» θα νοείται «Μελέτη στατικής επάρκειας Λ/Χ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

Ο Δήμος Καρπάθου διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία αλλά δεν έχει τεχνική επάρκεια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Λ/Χ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και να προβεί στις διαδικασίες υποστήριξης της έκδοσης οικοδομικής άδειας αν αυτό απαιτηθεί. Για τον λόγο αυτό, έχει απευθυνθεί στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση.

25.11.2022

Καρπαθιακά Νέα