Συναυλία εκκλησιαστικών ύμνων και τραγουδιών στο μέγαρο της Ευαγγελίστριας! Σάββατο 1η Απριλίου 2023

Συναυλία εκκλησιαστικών ύμνων και τραγουδιών στο μέγαρο της Ευαγγελίστριας! Σάββατο 1η Απριλίου 2023