Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τις προσλήψεις στον Δήμο Καρπάθου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τις προσλήψεις στον Δήμο Καρπάθου