Δυο εκλογικές συνεδριάσεις και αυτή την Κυριακή, 15 Μαΐου 2022, από το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Δυο εκλογικές συνεδριάσεις και αυτή την Κυριακή, 15 Μαΐου 2022, από το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καρπάθου