Συνεδριάζει σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου

Συνεδριάζει σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου