Με 14 θέματα Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΡΠΑΘΟΥ (29.1.2024)

Με 14 θέματα Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΡΠΑΘΟΥ (29.1.2024)

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα, 18:00 μ.μ. σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 5056/2023 αντίστοιχα, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά (1000,00) χιλίων ευρώ στο Δημοτικό Ταμείο.

2. Έγκριση φιλοζωικών δράσεων και παραχώρηση δημοτικού χώρου για στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

3. Ορισμός Εκπροσώπων Μελών στις γενικές Συνελεύσεις του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου .

Σχετικό: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 75/ 08-01-2024 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

4. Ορισμός Αιρετών Εκπροσώπων μετά των νόμιμων αναπληρωματικών στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.

Σχετικό: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Τ.Δ.Ο/Θ0/46/ 08-01-2024 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.

5. Διεξαγωγή των ψεκασμών καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς , απότην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου, για το έτος 2024.

6. «Έγκριση Επικαιροποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Καρπάθου».

7. Ορισμός Πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καρπάθου.

8. Ορισμός Προέδρου και Εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

9. Έγκριση αιτήσεων εγγραφής Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καρπάθου.

10. Ορισμός Δ.Σ. της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α».

11. Ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

12. Εκλογή νέων οργάνων διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.

13.Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Καρπάθου 2024.

14.Εκπροσώπηση Δήμου Καρπάθου στις Τράπεζες.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Κων. Κωνσταντινίδης

27.1.2024

Καρπαθιακά Νέα